CONTACT

Sara Östlund
Valbovägen 81
81833 VALBO
(SWEDEN)
E-mail: saraostlund1986(a)gmail.com

Just nu är uppfödingen vilande och jag har inga råttor som söker hem. Eventuellt kommer jag ha någon enstaka kull emellanåt.

Men jag kommer att samarbeta tätt med Limelli’s uppfödning i Gävle och Lin’s i Stockholm, bl.a. genom att bistå med avelshanar och vara bollplank. Jag kommer även fortsätta samarbeta med Zickan’s i Västerås och Zakaraa’s i Gävle och eventuella andra som har samma avelsfilosofi som mig. På det sättet kommer jag fortsätta bidra till aveln på olika sätt men framför allt vara lycklig råttägare och administratör för onlinestamboken Ratalog.

 

LÄS: ATT KÖPA RÅTTA AV MIG

Eftersom jag kommer att hålla en avel på väldigt få djur så är det av otroligt stor vikt för mig att hitta bra råttköpare som vill behålla kontakten! Det är också viktigt för mig att veta att du erbjuder ett livslångt hem för råttan.

Hos mig kostar tills vidare en råtta 300 kronor. Självklart säljer jag inga råttor ensamma om det inte redan finns råttor i hemmet.

Om du som köpare har för avsikt att avla på en råtta från mig vill jag gärna bli upplyst om det vid köpet och även innan parning. Privatpersoner utan längre erfarenhet av råttor avråds att avla på sina djur, undantag är om det görs i samarbete med en erfaren uppfödare eller med mig. Men kolla alltid av med mig om du har planer på att avla.

Jag kommer att kolla upp att du vet hur man sköter en råtta och bistår med information till dig utifrån var du står. Du får support för råttorna som du köper av mig under hela deras liv, och kan kontakta mig om frågor gällande allt mellan himmel och jord som rör råttorna!

Om du som råttköpare av någon anledning inte kan ha kvar en råtta som kommer från mig vill jag att du kontaktar mig innan du omplacerar. Jag hjälper gärna till att hitta ett nytt hem, eller om du själv hittat ett, vill jag ha kontaktuppgifter till nya ägarna. Om det krisar får råttan så klart också flytta hem till mig igen men jag ser det som ditt ansvar som köpare att planera och erbjuda ett livslångt hem för de små. Det är begränsat med plats hos mig tyvärr så jag måste ställa extra höga krav på köparna vad det gäller den här biten. Hemflytt ska vara sista utvägen eller om det är bråttom, t.ex. vid allergi. Man kan också göra så att jag omplacerar din råtta tillsammans med en bebis från någon av mina eller mina samarbetspartners planerade kullar. Lite is i magen så löser det sig alltid. Generellt är det lättare att omplacera och ta emot vuxna honor än vuxna hanar, vilket kan vara något att ha i beaktan om det finns tendenser till allergi i familjen. Men hör alltid av dig, jag vill inte se råttor från mig på Blocket utan en förvarning!

Rapporter vill jag ha ang. hälsa, introduktioner, att råttan växer normalt och hur råttan i övrigt fungerar med människor och andra råttor. Jag ser det som min uppgift att kontakta dig. Däremot är det ditt ansvar att se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade för mig.

Gå gärna in och gilla min Facebooksida, Teratos Rats.  Där gör jag uppdateringar om uppfödningen. Sidan är öppen för alla! :)

Är du intresserad av ungar från någon av mina planerade parningar eller vill ställa dig i kö för framtida kullar? Skicka ett mail och besvara dessa frågor:

  • Ditt För- och Efternamn, Gatuadress, Postnummer och Stad, Telefonnummer, E-postadress
  • Intresseanmälan (Vad söker du? Bebisar, Honor/Hanar, Omplacering t.ex.)
  • Vad ska en råtta äta och hur ska den bo?
  • Tidigare erfarenhet av råttor
  • Hur anser/önskar du att en bra sällskapsråtta ska vara?

 

READ THIS: TO BUY A RAT FROM ME

Since I keep my breed in a small scale it’s very important for me to find buyers who want to keep contact. I also want to know that you offer a life long home for the rat.

A rat costs 300 SEK until further notice. Of course I will not sell a lonely rat to homes were there are no other rats,

If you have plans to breed I´d like to know before you buy a rat from me and also when it’s time for mating. Owners without much experience of rats are adviced against breeding on their animals. Exception if it is in cooperation with an experienced breeder or with me.

I will check that you have knowledge about how to care for your rats and assist you from where you stand. You will get support from me when you buy a rat, and can contact me with all sorts of questions regarding the rats! 

If for some reasons you can’t keep your rats anymore, I want you to contact me before the rat moves to a new home. I can help looking for a new home, or if you have found a new one of our own, I want contact information to the new owner. In state of crisis, of course the rat can move home to me but as I see it, it is your duty as owner to plan and offer a life long home to the rats. There is a limitation of space at my house, and therefor I have to be clear about this. Moving home should be the last way out, or if it is in a hurry in some way, for an example in case of acute allergy. I could also place your rat with a baby from one of my planned litters to a new home. There’s allways a solution somehow! Generally, grownup does are easier to find a new home for, then grownup males. However, do allways contact me in case of replacing, I don’t want to se rats from me in some ad anywhere before you’ve told me!

I want reports about the rat’s health, introductions, if the rat grows normally, works ok with humans and other rats. I see it as my duty to contact you for that information. But you have the responsibility to update any of your changed contact information.

Are you interested in rat babies from any of my planned or current litters or do you want to stand in line for future litters? Contact me! saraostlund1986(a)gmail.com

You can also like my page on Facebook, Teratos Rats. There you will find news about my breeding. It’s open for anyone. :)

  • Terato's Rattery
  • Sidan är under uppbyggnad och så småningom kommer mer info. Gilla gärna också min sida på Facebook: Terato's Rats