TERATO’S RATTERY

Jag har en temperamentsuppfödning i liten skala.

Mina mål är att baka råttor som är:

1. Totalt flocksmarta. De ska acceptera allt och klara av ändrade omständigheter i flocken. Målet är att vuxna hanar ska acceptera andra vuxna hanar.

2. De får gärna ha olika slags personligheter som lugna, aktiva, keliga, busiga osv. Gillar att råttor är individer med egna karaktärer. Men jag vill att alla mina råttor ska vara kontaktsökande, älska människor och andra råttor och jag föredrar att de är mjuka att hantera.

3. De ska givetvis vara friska som nötkärnor. Jag vill få bort tumörer, dåligt immunförsvar och andra dumheter. Vill försöka göra råttor som lever friska, välmående och länge.

4. Standardmässigt kommer jag att ta viss hänsyn till är typ och andra hälsomässiga, synliga egenskaper. Det är också något som jag behöver träna på. Jag kommer försöka hålla mig till välmusklade djur. 

5. Jag kommer försöka sortera ut rexar i så stor utsträckning som möjligt av den anledning att jag vill kunna leta avelspartners i alla hårlag och inte behöva begränsa mig pga. hårlag utan att riskera dubbelrex. Dessutom vill jag helst att mina råttor ska ha raka morrhår!

Men temperament kommer alltid att gå först, med särskilt fokus på flockegenskaper som kommer vara min huvudinriktning. Därför kommer du att kunna hitta alla varianter, örontyper, hårlag, färger och teckningar hos mig. Min avsikt är att föda upp friska petråttor som funkar strålande i flock!

Det här är en början på en dröm om att hjälpa till att förbättra tamråttan som husdjur!
 

I have a small scale rat breeding.

My goal is to breed rats that are:

1. Totally perfect working in the herd. They shall accept all new members and be able to handle changed curcomstances in the herd. Grown up males shall accept other grown up males.

2. My rats can have many different personalities like calm, active, cuddeling, playful etc. I like the fact that rats are individuals with their own characters. But I want all my rats to be very contact seeking, love people and other rats and be gentle to handle.

3. Of course i want my rats to be healthy. I want to run a breed that minimises the risk of tumours, bad immune defence and such bad things. I will try to breed rats that lives healthy, prosperous and long.

4. The standardlike issues I will look at is type ande other medical, visible characteristics. And that is something that I will have to train my eye for to see. I am going to try to base my breed on well muscled animals and I plan to breed agouti.

5. I will try to sort out rexes to couse I want to be able to select partners in all hairtypes without having to limit myself due to the hairtype and risk duoble rex. And also i prefer my rats to have straight whiskers!

But the temeprament will allways come in first hand. Therefor you are going to find all varieties, eartypes, hairtypes, colors and markings in my breed. All depending on where I find rats with a great temperament. My intention is to breed healthy pet rats that works great in the herd.

This is the start of a dream to improve the Fancy rat as a pet!

  • Terato's Rattery
  • Sidan är under uppbyggnad och så småningom kommer mer info. Gilla gärna också min sida på Facebook: Terato's Rats